VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

25.04.2012 - Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumos

Pilnveido iekšlietu nozares amatpersonu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību

Ministru kabinets 2012.gada 24.aprīlī pieņēma grozījumus 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”.

Grozījumi paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumiem paredzētās kompensējamās summas limitā (50,- lati) netiks ieskaitīti amatpersonu pacienta iemaksu* un līdzmaksājuma* maksājumi, t.i., ja amatpersona vērsusies ārstniecības iestādē, ar kuru Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram nav līguma par bezskaidras naudas norēķiniem, vai cita iemesla dēļ amatpersona pacienta iemaksas vai līdzmaksājuma apmaksu veikusi pati no saviem finanšu līdzekļiem, šī naudas summa amatpersonai tiks kompensēta bez limita ierobežojuma.

Grozījumi paredz arī apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas kursu (ne ilgāk par divām nedēļām viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma), ja tas nepieciešams amatpersonai, kura, pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi smagu vai vidēji smagu veselības bojājumu. Rehabilitācijas kursu varēs apmaksāt arī gadījumā, ja nelaimes gadījuma izmeklēšana nebūs pabeigta, bet šāds kurss nepieciešams amatpersonai pēc attiecīgā ārstniecības posma pabeigšanas.

Grozījumi precizē dokumentu aprites kārtību veselības aprūpes pakalpojumu apmaksais kārtību, kā arī nosaka, ka amatpersonai nekompensēs izdevumus par pakalpojumiem, ja tie saņemti iestādē, kura nav ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi).

* Pacienta iemaksa un līdzmaksājums noteikti Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus valsts iedzīvotāji saņem par valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ