VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

22.03.2013 - Iekšlietu ministrijas vadība tiekas ar dienošajiem sportistiem un sporta federāciju vadītājiem

20.martā Iekšlietu ministrijā notika tikšanās, uz kuru bija aicināti iekšlietu sistēmā dienošie sportisti, sporta federāciju vadītāji, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Aldons Vrubļevskis.

Sanāksmē, kuru turpmāk nolemts rīkot divreiz gadā, piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis , IeM valsts sekretāre Ilze Pētersone – Godmane, veselības un sporta centra direktors Uģis Iskrovs, Valsts, policijas, Valsts robežsardzes un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāji.

Iekšlietu sistēmā dienošie sportisti pagājušajā gadā sasnieguši patiešām augstus rezultātus gan pasaules, gan Eiropas mēroga sacensībās. Par to viņiem pateicību un uzslavu izteica gan ministrijas vadība, gan sporta federāciju vadītāji.  

Gan ministrs, gan valsts sekretāre atkārtoti uzsvēra , ka atbalsts sportistiem tiks sniegts arī turpmāk un, ka šai sadarbībai ir jābūt abpusējai. Tādēļ arī turpmākajā laikā varētu tikt risināts jautājums par to, lai iekšlietu sistēmā dienējošie sportisti uz savām sacensību formām varētu „atrast vietu” arī tā dienesta emblēmai, kurā viņi dien. Tāpat tiek gaidīts atbalsts un piedalīšanās dažādās starptautiskās sacensībās, kuras organizē policistu, ugunsdzēsēju un robežsargu vispasaules organizācijas. Šos priekšlikumus atbalstīja arī sporta federāciju pārstāvji un LOK vadība.

Atpakaļ