VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

28.01.2014 - Atvaļināto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi

Pamatojoties uz 2013.gada 19.decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, Iekšlietu ministrijā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz ar 2014.gada 1.janvāri atvaļinātajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi, ja attiecīgā amatpersona ir atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, kam par iemeslu ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistīta nelaimes gadījuma rezultātā.

Minētais projekts paredz atvaļinātajai amatpersonai segt šādus ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus:

1.pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

2. veselības aprūpes pakalpojumus, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas, kopumā ne vairāk kā 215 euro kalendāra gadā katrai amatpersonai;

3. plānveida ķirurģiskās operācijas un izmeklējumus, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūto ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai un ārstēšanai. Šie pakalpojumi tiek  apmaksāti pamatojoties uz centra vai Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu, ka plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai;

4. ārstniecības personas izrakstītu medikamentu, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, iegādi, kompensējot atvaļinātai amatpersonai to izdevumus 75% apmērā, bet kopumā ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

5. medicīniskās rehabilitācijas kursu vienu reizi kalendārā gada laikā, kopumā ne vairāk kā 500 euro apmērā katrai amatpersonai;

6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus, kompensējot atvaļinātai amatpersonai to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 145 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai.

Paredzēts, ka minētais tiks piemērots attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātajām amatpersonām sniegti pēc 2014.gada 1.janvāra.

Par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu vēl ir jālemj Ministru kabinetam.

Iekšlietu ministrijas Ministru kabineta noteikumu projektu plāno iesniegt izskatīšanai uz 2014.gada 28.janvāra Ministru kabineta sēdi.

Atvaļinātās amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm maksājumu apliecinošus dokumentus par jaunajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti pēc 2014.gada 1.janvāra, varēs iesniegt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā.

Atpakaļ