VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

28.01.2014 - Izmaiņas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apmaksātajā veselības aprūpē, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī

2013.gada 17.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1509 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus””, kas paredz šādas izmaiņas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas nosacījumos:

  1. apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas kursu, ne ilgāku par divām nedēļām  viena gada laikā pēc nelaimes gadījumā darbā, pārciestas traumas vai  veiktas ķirurģiskas  operācijas – iepriekš noteikumi paredzēja rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu tikai pēc nelaimes gadījuma darbā;
  2. iespēju veikt apmaksātus augstu tehnoloģiju diagnostiskos izmeklējumus, ja tādi nepieciešami diagnozes precizēšanai un amatpersonas veselības stāvokļa izvērtēšanai. Šo izmeklējumu apmaksu ārstniecības iestādei centrs garantēs ar samaksas garantijas vēstuli;
  3. palielināt kompensējamo izdevumu apjomu no 50 latiem līdz 143 euro gadā, par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru izdevumus  amatpersona ir apmaksājusi no saviem finanšu līdzekļiem;
  4. kompensāciju par vakcināciju pret infekcijas slimībām, ar kurām amatpersona var inficēties, pildot dienesta pienākumus (B hepatītu, ērču encefalītu, bet amatpersonām, kuras piedalās starptautiskajās glābšanas operācijās, misijās vai dodas komandējumā uz  ārvalstīm, arī izdevumus par nepieciešamajām papildu obligātām vakcinācijām). Šie izdevumi amatpersonai tiks kompensēti papildus  noteiktajam kompensējamo izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem limitam;
  5. paplašināt ārstniecības iestāžu loku, nosakot, ka amatpersonām ir iespēja saņemt  apmaksātu ārstēšanos ārstniecības iestādēs,  kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vai iestādē, kas specializējusies sporta traumu ārstēšanā;
  6. apmaksāt amatpersonai zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus, nosakot, ka minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus 50% apmērā, bet kopumā ne vairāk kā 72 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai (no 2016.gada 1.janvāra). Zobārstniecības pakalpojumi ietver – zobu labošanu, nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, zobu ekstrakciju un nepieciešamo anestēziju.
  7. apmaksāt ārstniecības personas nozīmētu medikamentu iegādi, nosakot, ka minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus 50 % apmērā, bet kopumā ne vairāk kā 43 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai (no 2016.gada 1.janvāra). Ar medikamentiem tiek saprastas – zāles, kas sagatavotas noteiktam ievadīšanas veidam konkrētā formā un kas tiek izplatītas ar konkrētu nosaukumu konkrētā iepakojumā;
  8. noteikt ambulatori veicamās injekcijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus kā izņēmumu neapmaksājamo un nekompensējamo pakalpojumu uzskaitījumā.

Atpakaļ