VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

28.01.2014 - Papildus plānotās izmaiņas dienestā esošo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu regulējumā (ar 2014.gada 1.janvāri)

Pamatojoties uz 2013.gada 19.decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, Iekšlietu ministrijā ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”, kur plānots paredzēt:

1)    palielināt amatpersonai kompensējamo izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas apmēru no pašreiz noteiktā 143 euro limita katrai amatpersonai kalendārajā gadā uz 215 euro apmēru kalendārā gadā;

2)    izdevumu segšanu par zobārstniecības pakalpojumiem 145 euro apmērā kalendārajā gadā;

3)    izdevumu segšanu par medikamentiem 75 euro apmērā, kompensējot 75% no medikamentu izdevumiem, kalendārajā gadā;

4)    svītrot ierobežojumu, ka kompensācija par medikamentu apmaksu nevar tikt saņemta par normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju noteiktajā kārtībā izrakstītajām zālēm.

 

Paredzēts, ka minētais tiks piemērots attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti pēc 2014.gada 1.janvāra.

Par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu vēl ir jālemj Ministru kabinetam.

Iekšlietu ministrijas Ministru kabineta noteikumu projektu plāno iesniegt izskatīšanai uz 2014.gada 28.janvāra Ministru kabineta sēdi.

Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm maksājumu apliecinošus dokumentus par jaunajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saņemti pēc 2014.gada 1.janvāra, varēs iesniegt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas Ministru kabinetā.

Atpakaļ