VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

12.02.2014 - Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm paplašina apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu

Otrdien, 11. februārī, Ministru kabinetā izdoti „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus””.

Tas nozīmē, ka amatpersonas jau no 2014. gada 1.janvāra var izmantot zemāk minētos pakalpojumus paplašinātu limitu ietvaros, saglabājot pakalpojuma saņemšanu apliecinošos dokumentus (čekus). Šos čekus atmaksai var iesniegt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā, un čeku atmaksa notiks triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas.

No 2014.gada 1.janvāra pieejamie uzlabojumi:

1)palielināts amatpersonai kompensējamie izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas, apmērs no pašreiz noteiktā 143 euro limita katrai amatpersonai kalendārajā gadā uz 215 euro apmēru kalendārajā gadā;

2) tiek segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem 145 euro apmērā kalendārajā gadā;

3)tiek segti izdevumi par medikamentu iegādi 75 euro apmērā, kompensējot 75% no medikamentu iegādes izdevumiem, kalendārajā gadā;

4)svītrots ierobežojums, ka kompensācija par medikamentu apmaksu nevar tikt saņemta par normatīvajos aktos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju noteiktajā kārtībā izrakstītajām zālēm.

5)paplašināts ārstniecības iestāžu loks, nosakot, ka amatpersonām ir iespēja saņemt apmaksātu ārstēšanos ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, vai iestādē, kas specializējusies sporta traumu ārstēšanā

Atpakaļ