VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

06.03.2015 - 2015.gada 24.februārī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus “Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 “Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums””

Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta pienākumu pildīšana ir saistīta ar risku veselībai un dzīvībai, kas var radīt fizisku, emocionālu vai psiholoģisku pārslodzi un stresu, tāpēc no 2014.gada tai ir iespējams saņemt psihologu palīdzību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļā. (nospiežot ieiet)

Noteikumi precizē arī funkcijas, papildus paredzot, ka, veicot metodisko vadību un praktisko apmācību, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs pilnveido amatpersonas vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību, kā arī šaušanas prasmes.

Atpakaļ