VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

04.04.2017 - Palielina apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atvaļinātajiem policistiem, robežsargiem un ugunsdzēsējiem

Otrdien, 4.aprīlī, Ministru kabinets (MK) izdeva noteikumus, kas paredz uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību  atvaļinātām Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

Izvērtējot līdzšinējo veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu atvaļinātajām amatpersonām, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir konstatējis, ka atsevišķos gadījumos atvaļinātās amatpersonas nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, ir zaudējušas dažādas ķermeņa daļas vai guvušas citus savainojumus, kā rezultātā atvaļināto amatpersonu dzīves kvalitātes uzlabošanai ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi.

Tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, kas paredz, ka atsevišķos gadījumos personai netiek segtas tehniskā palīglīdzekļa ar personai nepieciešamo funkcionalitāti izmaksas pilnā apmērā, kā rezultātā persona jāveic līdzmaksājumu. Ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos līdzmaksājuma apmērs var būt ievērojams, kā arī apstākli, ka atvaļinātās amatpersonas veselības bojājumu guvušas nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, pie tam veselības stāvokļa dēļ atvaļināto amatpersonu darbspējas var būt ierobežotas, tādējādi tām var būt grūti vai pat neiespējami veikt minēto līdzmaksājumu, ir lietderīgi noteikt, ka atvaļinātajai amatpersonai nepieciešamās funkcionalitātes tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veicamo līdzmaksājumu noteikta limita ietvaros sedz par valsts budžeta līdzekļiem.

Noteikumu īstenošanas rezultātā atvaļinātām amatpersonām, kuras ir cietušas nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, būs iespēja iegādāties gūtajam ievainojumam vai sakropļojumam nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli, saņemot  tā izgatavošanas līdzmaksājuma kompensāciju līdz 5 000 euro reizi trijos gados, ja atvaļinātā amatpersona pati ir veikusi maksājumu, vai  saņemt nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli, kura izgatavošanas līdzmaksājumu tehniskā palīglīdzekļa ražotājam līdz 5000 euro reizi trijos gados veiks Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.  

Noteikumu projekta īstenošanas rezultātā tiks radīts mehānisms, kas atvaļinātajām amatpersonām nodrošinās pieejamību tehniskajiem palīglīdzekļiem ar paaugstinātu funkcionalitāti, tādējādi uzlabojot atvaļināto amatpersonu dzīves kvalitāti. 

Minētos uzlabojumus paredz  2017.gada 4.aprīļa MK noteikumi Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr.93 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus””. 

Jāatgādina, ka valsts rūpējas par Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselību 24 stundas diennaktī, nodrošinot tiem apamksātu veselības aprūpi, kuras apjoms no 2014. gada ir ievērojami paplašināts. Apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu apjoms ir izdevīgāks par privāto pakalpojumu sniedzēju veselības apdrošināšanas polisēm, un ikviena iekšlietu nozares un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersona ir aicināta izmantot šo valsts garantēto atbalstu.

Plašāka informācija par valsts apmaksāto veselības aprūpi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm:

http://vsc.iem.gov.lv/socialas-garantijas-amatpersonam/veselibas-aprupe/apmaksata-veselibas-aprupe-amatpersonam/

 

 

Plašākai informācijai:
Irēna Misus
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora vietniece
Tālr.: 67829852 
E-pasts: irena.misus@iem.gov.lv 

Atpakaļ