VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

25.10.2019 - 25.oktobrī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569

Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

Pēc būtības MK noteikumi saglabā līdzšinējos nosacījumus apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Būtiskākās izmaiņas, ko paredz grozījumi:

  1. precizēti nosacījumi par apmaksātas veselības aprūpes saņemšanai iesniedzamajiem dokumentiem un to saturu, kas pamatā jau līdz šim tika piemēroti, bet ar grozījumiem apstiprināti MK līmenī, piemēram:
  • ķirurģisko operāciju apmaksai papildus iesniegumam iesniedzami – ārstniecības iestādes apliecinājums (MK pielikumā noteiktā formā) vai atzinums (slēdziens) par plānoto operāciju un Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) atzinums vai darbnespējas gadījumā darbnespējas lapas izdruka;
  • medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksai papildus iesniegumam iesniedzami – ārstniecības iestādes izraksts par pārciesto traumu vai ķirurģisko operāciju un ieteikumiem par rehabilitāciju un rehabilitācijas iestādes apliecinājums par vietas rezervāciju un paredzētajām rehabilitācijas kursa izmaksām.
  1. Papildināts veselības aprūpes pakalpojumu saraksts, kurus VSC neapmaksā un nekompensē par androloga pakalpojumiem, cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem.
  2. MK noteikumu pielikumā pievienots jauns saraksts ar medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumiem, kurus amatpersonām apmaksā un kompensē, tādējādi nodrošinot skaidrākus apmaksas nosacījumus.

Līdz grozījumiem noteikumi paredzēja, ka tiek kompensēti tikai rehabilitācijas (tajā skaitā fizioterapijas) pakalpojumi, kuri bija Nacionālā veselības dienesta valsts apmaksājamo pakalpojumu sarakstā, un fizikālās medicīnas pakalpojumi. Līdz ar to, apmaksājamo pakalpojumu apjoms šajā jomā vairs nav piesaistīts vispārējam valsts apmaksājamo pakalpojumu klāstam un tiek paplašināts (piemēram, ar triecienviļņu terapiju, kinezioloģisko teipošanu, limfodrenāžu pie noteiktām medicīniskām indikācijām), saglabāts līdzšinējais nosacījums par ārsta speciālista nosūtījuma nepieciešamību.

  1. Papildināts veselības aprūpes pakalpojumu saraksts, ko VSC kompensē, bet kas līdz šim netika kompensēti, jo nav iekļauti Nacionālā veselības dienesta valsts apmaksājamo pakalpojumu sarakstā:
  • veselības pārbaudes transportlīdzekļa vadītājiem un speciālās atļaujas saņemšanai personām, kuras glabā vai nēsā ieročus un veic ar tiem darbu;
  • ēdināšana dienas stacionārā un uzturēšanās tajā, ja iesniegtie dokumenti, apliecina, ka amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība.
Atpakaļ