VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Kontakti

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs Čiekurkalna 1.līnija 1, korpuss 1, Rīga, LV-1026

Vadība

 
Direktora pienākumu izpildītāja Irēna Misus
tel.67829852 e-pasts: irena.misus@iem.gov.lv
 
Direktora vietnieks Raimonds Bluķis
tel. 67086912 e-pasts: raimonds.blukis@iem.gov.lv

Administratīvā nodaļa

Administratīvās nodaļas vadītāja Agita Sukure
tel.67829858 e-pasts: agita.sukure@iem.gov.lv
 
Jurskosults, personas datu aizsardzības speciāliste Aisma Gavare
tel.67829865 e-pasts: aisma.gavare@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Linda Siliņa
tel.67829850 e-pasts: linda.silina@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Zinta Kurme
tel.67829866 e-pasts: zinta.kurme@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Jolanta Baļčūne
tel.67829862 e-pasts: jolanta.balcune@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Irina Aļeksejeva
tel.67829864 e-pasts: irina.aleksejeva@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Zane Rinka
tel.67829870 e-pasts: zane.rinka@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Indra Caune
tel.67829857 e-pasts: zane.rinka@iem.gov.lv
 
Ārste eksperte Elita Lapiņa
tel.67829853 e-pasts: elita.lapina@iem.gov.lv
 
Ārste eksperte Gunta Vītoliņa
tel.67829854 e-pasts: gunta.vitolina@iem.gov.lv
 
Ārste eksperte Maija Trofimova
tel.67829859 e-pasts: maija.trofimova@iem.gov.lv
 
Ārste eksperte Anita Kuksa
tel.67829856 e-pasts: anita.kuksa@iem.gov.lv
 
Galvenā grāmatvede Margarita Krafta
tel.67829855 e-pasts: margarita.krafta@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Ināra Vēvere
tel.67829860 e-pasts: inara.vevere@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Inga Mūrniece
tel.67829861 e-pasts: inga.murniece@iem.gov.lv
 
 
Fiziskās sagatavotības nodaļa  Klusā iela 12, Rīga, LV-1013
 
Fiziskās sagatavotības nodaļas vadītājs Agris Ūdris
tel.67086921 e-pasts: agris.udris@iem.gov.lv
Vecākā referente Anita Šēla
tel.67086934 e-pasts: anita.sela@iem.gov.lv
 
Sporta instruktors  Afanasijs Kuzmins
tel. 67086923; 67086990(šautuve)
 
Sporta instruktors Ainars Cīrulis
tel.67086189 e-pasts: ainars.cirulis@iem.gov.lv

 

Sporta nodaļa Klusā iela 12, Rīga, LV-1013

Sporta nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Tālis Lukjanskis
tel.67086926 e-pasts: talis.lukjanskis@iem.gov.lv
 
Darba vides nodaļa Klusā iela 12, Rīga, LV-1013
 
Darba vides nodaļas vadītājs Ļevs Suļima
tel.67086939 e-pasts: levs.sulima@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Olga Belusa
tel.67086929 e-pasts: olga.belusa@iem.gov.lv
 
Darba aizsardzības speciāliste Ludmila Kavska
tel.67086913 e-pasts: ludmila.kavska@iem.gov.lv
 
Psiholoģiskā atbalsta nodaļa
 
Rīgā    Slokas iela 66, Rīga, LV-1007
 
Nodaļas vadītāja Olga Vlasenko
tel.28618182 e-pasts: olga.vlasenko@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Andžela Pļaveniece
tel.25667470, 67023553 e-pasts: andzela.plaveniece@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Kristīne Strazdiņa
tel. 25667470, 67023553 kristine.strazdina@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Anita Ērgle
tel.25667470, 67023553 anita.ergle@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Diāna Oļukalne
tel.25668915 e-pasts: diana.olukalne@iem.gov.lv
 
Valmierā  Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201
Psiholoģe Gunta Dance
tel.25666401 e-pasts: gunta.dance@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Iveta Kalna
tel.25666401 e-pasts: iveta.kalna@iem.gov.lv
 
Jelgavā    Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001
Psiholoģe Ludmila Soldatenoka
tel.25667164 e-pasts: ludmila.soldatenoka@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Ļubova Kuderko
tel.22337813 e-pasts: lubova.kuderko@iem.gov.lv
 
Daugavpilī   Piekrastes iela 23, kab. Nr.16, Daugavpils, LV-5422
Psiholoģe Violeta Rimko
tel.26369561, 67829867 e-pasts: violeta.rimko@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Ilona Žodžika
tel.26369561, 67829867 e-pasts: ilona.zodzika@iem.gov.lv
 
 

Nodaļa “Dzintari” Piestātnes iela 14, Jūrmala, LV-2015

 
Nodaļas vadītāja Inna Suhomļinova
tel.22306562 e-pasts: inna.suhomlinova@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Anna Sosņicka
e-pasts: anna.sosnicka@iem.gov.lv
 
Administratore Solvita Grundmane
tel.67829868 e-pasts: solvita.grundmane@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Ieva Rudzīte
e-pasts: ieva.rudzite@iem.gov.lv
 
Psiholoģe Jautrīte Puisīte
e-pasts: jautrite.puisite@iem.gov.lv