VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Informācija par amatpersonu atalgojumu

 

Informācija par amatpersonu atalgojumu

Informācija par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbināto piemaksām un prēmijām, un piešķirtajām sociālajām garantijām 2020.gada oktobrī

Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) uz 11.02.2020.