VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Normatīvie akti

–         20.06.2001. likums „Darba aizsardzības likums”;

–         11.12.1997. likums „Epidemioloģiskās drošības likums”;

–         02.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

–         28.04.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

–         10.08.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”;

–         06.08.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.343 „Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju”;

–         21.11.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību”;

–         10.03.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;

–         03.08.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”.