VSC logo
Zoom in Regular Zoom out

Apmācību programmas

Laika plānošana II: laika uztvere un vadīšana

Lekcija “Kā komunicēt ar konfliktējošiem, agresīviem cilvēkiem”

Apmācību programma “Laika plānošana”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Komandas veidošana. Pārmaiņu vadība”

Lekcija “Pozitīvā psiholoģija. Pozitīvā domāšana.”

Seminārs “Personas, kuras nonākušas krīzes/stresa situācijā, tēls. Pārdzīvotās krīzes sekas.  Atkarības. Iespējamās palīdzības stratēģijas/vadlīnijas.”

Lekcija “Vesela personība”

Seminārs “Psihoemocionālo faktoru nozīme darbaspēju profilaksē”

Treniņš “Amatpersonas efektīva komunikācija ar zvanītāju pa tālruni” (lejuplādēt PDF)

Seminārs „Psiholoģiska sagatavošana darbam ekstremālas situācijas apstākļos”

Seminārs “Amatpersonu strukturētas pārrunas pēc sarežģītiem un bīstamiem dienesta notikumiem”

Seminārs “Izdegšanas sindroms”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Vadītājs un līderis. Vadības stili.”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Motivācija. Pienākumu deleģēšana. Atgriezeniskā saite.”

Seminārs “Komandas veidošana, tās saliedētības un kapacitātes veicināšana”

Seminārs “Emocionālās inteliģences resursi veiksmīgai karjerai”

Seminārs “Stresa pārvarēšanas tehnikas. Pašregulācijas metožu apgūšana stresa mazināšanai”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Emocionālā inteliģence. Atbalstoša saskarsme. Manipulācijas.”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Psiholoģiskais klimats kolektīvā. Mobings.”

Seminārs “Efektīvs vadītājs: Konflikti un to veiksmīga risināšana kolektīvā. Mediācija.”

Seminārs “Pašnāvība kā mūsdienu problēma: viss, kas jāzina par šo fenomenu un tās novēršanu”

Seminārs “Racionāla konfliktu risināšanas taktika starppersonu konfliktu situācijās. Dusmu pārvaldīšanas metodes.’’

Seminārs “Mūsdienu atkarību daudzveidība un to psiholoģiskie aspekti”